Тут ви можете оплатити кредит без авторизації на сайті

Введіть номер телефону користувача СashKF

Про компанію

ТОВ «КФ.ЮА» - фінансова організація, яка видає кредити в відділеннях.

Наша місія - надавати людям якісну фінансову підтримку на вигідних і прозорих умовах. Завдяки нашій компанії клієнти мають можливість своєчасно і оперативно отримати гроші в борг. Щоб оформити кредит, досить мати лише паспорта та ідентифікаційного коду.

Компанія однією з перших в Україні почала видавати позики у відділеннях, тим самим посприяла розвитку небанківського кредитування на фінансовому ринку країни.

Сьогодні це потужна фінансова мережа, яка закриває потреби в швидких грошах сотні тисяч українців.

Для зручності наших клієнтів ми відкрили більше 100 відділень в більш ніж 20-ти містах України.

Взяти гроші в борг дуже просто - ви подаєте документи на розгляд менеджеру і через деякий час отримуєте рішення, якщо рішення позитивне ви відразу отримуєте гроші.

Юридична інформація

Документи:Врегулювання простроченої заборгованості:

Механізм захисту прав споживачів послуг ТОВ «КФ.ЮА»:

1. Можливість і прядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:

1.1. Звернення зі скаргою в ТОВ «КФ.ЮА» за телефоном 0 (800) 300-088 (усі дзвінки безкоштовні), за адресою електронної пошти info@cash-kf.com.ua або шляхом надсилання скарги на поштову адресу компанії 03057, г. Киев, вул. Вадима Гетьмана, 6А, офіс 602

1.2. Звернення до регулятора ринку і інших уповноважених органів з питань розгляду скарг споживачів фінансових послуг:

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також органу з питань захисту прав споживачів:

Національний Банк України

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Телефон довідкової служби: 0 800 505 240

E-mail: nbu@bank.gov.ua

Сайт: bank.gov.ua

2. Гарантійні Фонди або компенсаційні схеми - відсутні

3. Споживач має право для захисту своїх прав звернутися до суду.


Інформація щодо загальних умов договору про надання фінансових послуг ТОВ «КФ.ЮА»:

1. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору Клієнт повідомляє Товариство у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) Сторін у порядку, визначеному законодавством).

2. Мінімальний строк дії договору - не встановлено.

3. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Договір припиняється в разі його фактичного виконання сторонами у строк, передбачений Договором, в разі дострокового погашення Позичальником заборгованості або в разі відмови Позичальника від Договору

Клієнт має право в будь-який час достроково повернути Кредит і сплатити проценти за користування Кредитом повністю або частково, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. У випадку використання Клієнтом такого права, Товариство зобов’язане здійснити відповідне коригування зобов’язань Клієнта у бік їх зменшення та на вимогу останнього надати йому новий Графік платежів.

Клієнт у разі дострокового повернення Кредиту сплачує Товариству проценти за користування Кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням Кредиту, за період фактичного користування Кредитом.

4. Порядок внесення змін та доповнень до договору:

Зміна умов договору про споживчий кредит можлива тільки за згодою сторін. Сторони мають право внести зміни до умов Договору, що визначені частиною 1 статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», за взаємною згодою Сторін, шляхом підписання відповідної додаткової угоди до цього Договору.

5. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Збільшення розміру процентної ставки за користування Кредитом можлива за умови погодженням із Клієнтом та укладання відповідної додаткової угоди до Договору/Електронного договору. При цьому розмір нової процентної ставки буде діяти з моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору/Електронного договору, якщо інше не передбачене умовами додаткової угоди.

Кредитні посередники:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙЕФСІ"

Ідентифікаційний код 41634922

65048, м. Одеса, вул. Пушкінська, 48

Офіційний сайт: ifc.com.ua

Перелік акредитованих третіх осіб, що надають послуги клієнтам ТОВ «КФ.ЮА»:

Приватні нотаріуси:

ВАЛІГУРА ГАННА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Прорізна 10, оф. 60

Свідоцтво: 8013

Реєстраційне посвідчення 1162

МИХАЙЛЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 11, к. 106

Свідоцтво: 4266

Реєстраційне посвідчення 328

Страхові компанії:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС»

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122

ams.com.ua
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ-КООП»

Місцезнаходження: Україна, 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 5/13

www.ubi.ua